Koçluk Hakkında

ALIU6443
Yaşamımızı sürüyorken, kendimize amaçlar ve hedefler koyuyoruz.
Arada sorunlar yaşıyoruz; onlara çözümler arıyoruz.
Ortak noktamız ise hepimiz mutlu olmak istiyoruz.
Mutlu olmak çaba istiyor çünkü başlı başına bir yol, bir keşif...
Mutlu olma yolunda yaşadığımız deneyimlerle öğreniyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz, en önemlisi de değişiyoruz.
Böylece, kendimizi daha iyi tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz.
İnsanın kendini tanıması, kendini kabul etmesiyle mümkün oluyor.
Bu da kendi değerinin ve potansiyelinin farkına varması ile başlıyor.
Bir de aslında tam olarak ne istediğinin…
İşte bu farkındalıklar, insanı mutlulukla daha çok buluşturuyor.
Koçluk, önce farkındalık sağlıyor çünkü kendi özüne, kalbine gitme ve ona danışma hali.
Benim için her koçluk görüşmesi bir hazineyi birlikte keşfetmek gibi, kalpten kalbe yapılan bir yolculuk.
Ben kendimce buna farkındalığa rehberlik etmek diyorum.
Farkındalık artınca insan potansiyelini keşfediyor ve değişim yapıp yapmamaya bunu da yapacaksa nasıl ve ne şekilde yapacağına karar veriyor.
Seçeneklerini belirliyor ve harekete geçmeye cesaret ediyor.
Akabinde de harekete geçiyor ve değişim sağlıyor.
Böylece mutluluğun da yolu açılıyor…
• Kişiye ayna tutar.
• Kişinin güçlü yanlarını ve değerlerini çıkarmasında ona rehberlik eder.
• Kişiyi kendi hedeflerine ve kendi doğrularına yönlendirir.
• Birlikte geleceğe bakılmasını ve odaklanılmasını sağlar.
• Kişiyi yolda tutar; yeri geldiğinde meydan okur.
• Kişinin anlatılattıklarında satır aralarını da okuyarak, etkili bir şekilde dinler.
• Konu ya da sorun yerine çözüme odaklanır.
• Yeni bakış açıları kazandırır.
• Seçenekler ve alternatifler üretilmesinde destek olur.
• Kişinin potansiyelini hatırlamasında / keşfetmesinde ona kılavuzluk eder.
• Değişim sağlama yolunda olumlu bakış açısına ve performans artışına teşvik eder.
• Bir davranış ya da alışkanlık değiştirilmek istendiğinde
• İş değişikliği ve/veya yeni iş için ne yapılması gerektiği öngörülemediğinde
• İş hayatında bireysel ya da takım hedeflerine ulaşmak istendiğinde
• Yaşam dengesi bozulduğunda, yeniden dengelemeye ihtiyaç olduğunda
• Kendini daha iyi yönetebilme ihtiyacı istendiğinde
• Kararsız kalındığında
• Kişisel bir konuda keşif ya da tespit yapma ihtiyacında
• Birden fazla seçenek arasında seçim yapmakta zorluk yaşandığında
• İlişki sorunlarında netleşmek istendiğinde
• Kişisel hedeflere ulaşmak ya da istikrarı sağlamak üzere destek arandığında
• Seçenekler üretmek gerekli görüldüğünde
• Yaşanan stresi ya da üzüntüyü azaltmak istendiğinde
• Olumlu bakış açısı kazanabilme ihtiyacında
• Özfarkındalık
• Özgüven
• Özyönetim
• Netlik
• Kararlılık
• Cesaret
• Motivasyon
• Değişim

DEĞİŞİM

=

FARKINDALIK

+

SEÇİM

+

EYLEM

Profesyonel Koçluk Yöntemleri

Yüz Yüze Görüşme

Telefonla Görüşme

Görüntülü / Onlıne Görüşme

Randevu Almak İçin: