Amacın

Bir amacı olmalı insanın Sabah şevkle yataktan kaldıracak Bir amacı olmalı insanın Uğrunda zamanı unutturacak Bir amacı olmalı insanın Ürettirecek, paylaştıracak Bir amacı olmalı insanın Fark yarattıracak, iz bıraktıracak Bir