Olasılık…

“Mutlaklarla değil olasılıklarla yönetilen bir evrende bütün sonuçlar vardır.” Adam Fawer Olasılık; bir şeyin olabilme ihtimali… Bozuk para atıp, “yazı mı tura mı?” diye sorarız. Kimse bilmez ne geleceğini. Ben