Koçluk Hakkında

koçluk sayfası için
Koçluk, kişinin kendini tanıması, kendi değerlerinin ve potansiyelinin
farkına varması ve değiştirmek istediklerini değiştirmesi için bir yolculuktur.
Benim için ise her koçluk görüşmesi, bir hazineyi birlikte keşfetmek
üzere kalpten kalbe yapılan bir yolculuk hali; bir değişim yaratma süreci…
• Kişinin güçlü yanlarını ve değerlerini çıkarmasında ona rehberlik eder.
• Kişinin potansiyelini hatırlamasında / keşfetmesinde ona kılavuzluk eder.
• Kişiyi kendi hedeflerini netleştirmesi konusunda yönlendirir.
• Birlikte ileriye bakılmasını, kişinin geleceğine odaklanılmasını sağlar.
• Yeni bakış açıları kazanmaya, seçenekler üretmeye destek olur.
• Değişim sağlamak üzere kişiyi harekete geçmesi için cesaretlendirir.
• Değişim sağlama yolunda olumlu bakış açısına ve performans artışına teşvik eder.
• Bir davranış ya da alışkanlık değiştirilmek istendiğinde
• Yaşam dengesi bozulduğunda, yeniden dengelemeye ihtiyaç olduğunda
• Kişisel bir konuda keşif ya da tespit yapma ihtiyacında
• Kendini daha iyi yönetebilme ihtiyacı olduğunda
• Bir karar için seçenekler üretmek gerekli görüldüğünde
• Birden fazla seçenek arasında seçim yapmakta zorluk yaşandığında
• Kişisel hedeflere ulaşmak ya da istikrarı sağlamak üzere destek arandığında
• İş ya da ilişki konularında netleşmek istendiğinde
• Farklı bakış açısı kazanabilme ihtiyacında
• İş hayatında bireysel ya da takım hedeflerine ulaşmak istendiğinde
• İş değişikliği ve/veya yeni iş için ne yapılması gerektiği öngörülemediğinde
Koçluk aşağıdaki alanlarda fayda sağlar:

✔ Kendini daha iyi tanımak
✔ Hedeflerini belirlemek
✔ Kararını netleştirmek
✔ Aksiyona geçmek

Özellikle aşağıdaki ‘7Ö’ ile çalışır:

1. Öz farkındalık
2. Öz sevgi
3. Öz saygı
4. Öz değer
5. Öz şefkat
6. Öz takdir
7. Öz güven

Bu sayede öz kabul ve öz yeterlilik hissini tetikler.
Farklı bakış açılarından baktırıp, kendinde derinleşme sağlayarak
farkındalık yaratır. Farkındalığı eyleme geçirebilmek üzere kişiyi cesaretlendirdiği için de istenen değişimi
gerçekleştirmeye teşvik eder.

Yönetici Koçluğu

Yöneticilerin, yönetsel becerilerinde potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve etkili çözümler üretmelerine yardımcı olmak üzere profesyonel olarak, bireysel koçluk desteği sağlamaktadır.

Yönetici koçluğu, yüksek potansiyeli olan ve/veya potansiyeli açığa çıkarabilecek kişiler için tasarlanmış katma değeri yüksek bir yatırımdır.

Kişiyi, değişime teşvik eder ve öğrenmeyi destekleyen tarafsız bir ortamda gelişim ve performans artışı yaşanmasına olanak tanır.
• Koç ve koçluk alan, kendi aralarında belirleyecekleri tarih, saat ve ortamda buluşarak, birebir görüşme gerçekleştirirler.
Görüşmeler, koşullara ve karşılıklı tercihlere bağlı olarak online ya da yüzyüze olabilir. (Karşılıklı uyumlanma olup olmaması,
‘ön görüşme’ yapılarak birlikte değerlendirilir ve ona göre ilerlenir.)

• ICF (International Coach Fedaration/Uluslararası Koçluk Federasyonu) etik kuralları ve sözleşmesi gereği, koçluk alan kişinin
kişisel bilgilerinin ve koçluk görüşmesi içeriğinin koçluk alan kişinin izni olmadan kimseyle sözlü ya da yazılı paylaşılamayacağı
taahhüt altındadır.
• Davranış değişikliği sağlamak üzere en az 6 seans koçluk görüşmesi tavsiye edilir.

• Koçluk görüşmelerinin ortalama 10 günde bir yapılması fayda sağlar. (Zaman uzadığında koçluk alanı yolda tutmak güçleşebilir.
Bir haftadan daha kısa olduğunda da niyetin davranışa geçmesi için yeterli zaman olmayabilir.)

• Hizmet, kişi tarafından bireysel ya da sponsoru (çalıştığı şirket) tarafından kurumsal olarak karşılanabilir.

• Kurumsal süreç, kurumun kültürel yapısına özel olarak kurgulanabilir, Sponsor ile detaylandırılır.

• Sürecin koçluk alana fayda sağlamayacağı durumlarda, hizmeti her iki tarafın da sonlandırma hakkı vardır. Sonlandırma işleminin
mutlaka önceden haber vermek koşulu ve gerekçesiyle birlikte yapılması beklenir.
images

Takım Koçluğu

Takım Koçluğu, bir kurumda takım olarak nitelenen kişiler topluluğunun, daha olumlu ve daha verimli çalışmalarına olanak sağlayacak ortamın ve ilişkilerin yaratılması için, planlı bir süreç içinde, takım halinde koçluk almalarıdır.

Kişilerin öğrenmeyi destekleyen tarafsız bir ortamda, keyif alarak ve takım olarak birlikte hareket etmesine ve gelişmesine olanak tanımaktadır.

indir
Kurumda;
• takımın güçlü yanları ve gelişim alanlarına dair farkındalığını artırmak,
• hedeflenen noktaya ulaşmak için takımın ilerleyeceği yolun belirlenmesini sağlamak,
• bu yolculukta takıma koçluk yaparak eşlik etmek,
• takımın ilişkilerindeki olumluluğun ve verimliliğin artması ile
• takımdan beklenen sonuçların, takım hedeflerinin ve böylelikle kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktır.
• Her koçluk görüşmesi, takım halinde yapılır.

• Her görüşme, takımın farkındalığına ve öğrenmesine yönelik çalışmalar, oyunlar ve takım koçluğu araçları ile takım üyelerinin,
takım dinamiklerini anlamalarına imkan vermek, gelişim alanlarını farkederek o alanlarda ilerlemelerini sağlayacak eylem planlarını
belirlemeleri için gerekli ortamı hazırlamak üzere organize edilir.

• Uygulamalar, yeni kavram paylaşmak, ihtiyaçları farkettirmek, ortak hedeflerine doğru ilerlemelerine eşlik etmek üzere yapılır.
Amaç, farkındalık yaratmak ve farkındalığı takımla birlikte öğrenmeye çevirmektir.
• İlk olarak, takım lideri ve takım üyeleri ile tanışma, bilgilendirme ve beklentilerin öğrenilmesi toplantısı yapılır.

• Sonra, 2 tam günlük takım koçluğu çalışması ile başlanır.

• Bir önceki görüşmeden en az 4, en fazla 6-8 hafta sonra olacak şekilde, ihtiyaca göre 4 ya da 5 adet takip görüşmesi organize edilir.

• Her görüşme sonunda (ihtiyaca göre) takımın SMART bir eylem planı yapması sağlanır. Her eylem planının en az bir takipçisi,
organizatörü oluşturulur.

DEĞİŞİM FORMÜLÜ

=

FARKET

+

SEÇ

+

YAP

Profesyonel Koçluk Yöntemleri

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
TELEFONLA GÖRÜŞME
GÖRÜNTÜLÜ / ONLINE GÖRÜŞME

Randevu Almak İçin:

[contact-form-7 id=”6201″ title=”Contact form 1″]