İkna Yönetimi…

Antik Yunan Filozofu Aristo, ikna üzerine, M.Ö. 3. yüzyılda bir kuram yayımlanmış. “Retorik” sözlük anlamıyla, hitabet sanatı / söz sanatlarını inceleyen bilim dalı demek. Aristo, retoriği inandırma ya da diğer