Önyargı, Merak ve Anlayışın Düşmanıdır.

Önyargı nedir tam olarak? Peşin hükümdür. Değerlendirmeden görüş sahibi olmaktır… Önyargı nelere sebep olur? Sabit fikirli olmak, kalıp içi düşünmek, varsayım yapmak, anlam çıkarmak, kendi bildiğini / inandığını uygulamak, eleştirmek,