Telepati…

Çağlardan beri varolan yeteneğimiz… Telepati sözcüğü Yunanca’dan geliyor; tele ‘uzak’, pati (pathos) ise ‘duygu’ anlamını taşıyor. Telepati uzakta bile olsan hissedersin demek mi bu durumda? Tam olarak değil… Konuşmadan hatta