Çoklu Zeka Kuramı

Psikolog Howard Gardner, insanların tek bir zekaya sahip oldukları zeka anlayışına (IQ’ya) farklı bir boyut getirerek, (bundan yaklaşık 36 yıl önce) “çoklu zeka” kuramını bulmuştur. Gardner, bu kurama ilişkin kanıtları,