Çoklu Zeka Kuramı

Psikolog Howard Gardner, insanların tek bir zekaya sahip oldukları zeka anlayışına (IQ’ya) farklı bir boyut getirerek, (bundan yaklaşık 36 yıl önce) “çoklu zeka” kuramını bulmuştur. Gardner, bu kurama ilişkin kanıtları, bilimsel beyin araştırmalarına ve nöro-psikolojiye dayandırmıştır.

Çoklu zeka altındaki 8 çeşit zeka şöyledir:

1.Sözel / Dilsel Zeka:

-Kelimelere ve anlamlarına duyarlılık
-Dili etkin bir şekilde kullanabilme

2.Mantıksal / Matematiksel Zeka:

-Sayılar ve veriler ile düşünme
-Mantıksal gerekçeler üretme / akıl yürütme

3.Görsel / Uzamsal Zeka:

-Görsel olarak daha rahat algılayabilme
-Şekil, renk ve dokularla zihinde canlandırma

4.Bedensel / Kinestetik Zeka:

-Akıl ve vücudun uyumluluğu; vücut hareketlerini rahat kontrol edebilme
-Fiziksel faaliyetlerde yüksek performans sergileme

5.Müziksel / Ritmik Zeka:

-Sesler, notalar ve ritimler ile düşünme
-Farklı tonlar üretebilme

6.Kişilerarası / Sosyal Zeka:

-Başkalarını iyi anlama
-İnsanlarla kolay iletişim kurabilme
-Ortak çalışmalar yapabilme

7.Kişisel / İçsel Zeka:

-Kendi duygu ve düşüncelerini anlayabilme
-Kişisel amaç ve istekler oluşturabilme
-Özfarkındalık, özyönetim

8.Doğa Zekası:

-Doğaya duyarlılık
-Tüm canlıları tanıma, araştırma ve düşünme

Hepimizin çoklu zekaları vardır ancak birini daha baskın olarak seçeriz. Kimimiz, yabancı dilleri çok kolay öğrenir ve konuşuruz çünkü güçlü sözel zekaya sahibizdir. Kimimiz, karmaşık problemleri kolaylıkla çözeriz çünkü mantıksal zekada iyiyizdir. Tabii ki, herkesin kendine özgü bir zihin yapısı ve kişiliği vardır çünkü herkes eşsiz bir bireydir. Bu kuramı, hatırlarken ve hatırlatırken aklıma bir eğitmen & koç olarak herkesi birey olarak iyi tanıyarak; kendisine en uygun şekilde eğitmenin ve geliştirmenin önemini vurgulamak geldi: Farklı yollarla anlatmak ve öğretmek, birebir canlandırmalar ve uygulamalar yapmak, tecrübelerle zenginleştirmek, hikayeleri kullanmak… Özünde etkili iletişim ve gelişim en kıymetli olan… .
Peki sormak isterim; siz yukarıdakilerden hangi alanda daha zeki olarak değerlendiriyorsunuz kendinizi?

@yesimerman

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.