Modayı Takip Etmek…

Modayı takip etmek diye bir şey var. Hatta sadece moda olduğu için bazen beğenilmese de yakışmasa da rahat edilmese de uymak, tüketmek var. Moda hayatın her alanına yansıyan soyut bir