Ruh – Beden – Zihin Bütünlüğü

Ruh – beden – zihin dengesini, üçgen ile anlatmayı tercih ederdim. Konunun dengeden öte “bütünlük” olduğunu farkettikçe bu görsel ile anlatmayı daha doğru buldum. Biri diğerinden bağımsız değil. Hepsi içe içe ve birbirini