Einsenhower Matrisi

Zamanı verimli kullanabilmek üzerine sıkça koçluk görüşmeleri yapıyorum son dönemde. Zaman göreceli ve yönetimi kişiye özel… Bu anlamda, profesyonel koçluk çok destek oluyor ancak ben yine de geneli etkileyen, bu