Liderlikte Farkındalık

Dikkatimiz neredeyse odağımız oradadır, odağımız neredeyse enerjimiz oraya akar. Bu sayede farkındalığımız tetiklenir.

Konu “liderlik” olduğunda en önemli taraflardan biri proaktif olabilmek yani fırsatları ve potansiyelleri baştan görebilmek, sorunlar ya da krizler yaşanmadan önce farkedebilmektir.

Bir lider bunun için en çok nelerin farkında olmalıdır?

1) Öncelikle kendinin farkında olmalıdır.

Ne istediğinin, ne beklediğinin, düşüncelerinin, duygularının, değerlerinin, inançlarının, güçlü ve gelişime açık yanlarının farkında olmalıdır. Ancak öz farkındalığı yüksek bir lider, başkalarının da yetenek, beceri, değer ve potansiyelini farkedebilir, o gözle görebilir. Bu sayede, gelişimi yaşam boyu bir öğrenme yolculuğu olarak görebileceği için de değişimi tetikleyebilir ve yönetebilir.

2) Şirket amaç ve vizyonunun farkında ve bilincinde olmalıdır.

Şirketin hedef ve stratejilerini anlayan, benimseyen ve içselleştiren bir lider bunu çalışanlara da inanarak aktarabilir ve onları da inandırabilir. Şirket ve çalışan amaçlarını ortak paydada buluşturabilir. Birlikte yol alınmasını sağlayabilir.

3) Çalışanlarının değerlerinin farkında olmalıdır.

Değer odaklı lider, şirket, pozisyon ve çalışanın ayrı ayrı değerlerini bütünleştirebilir, ortamda paralellik ile potansiyelin ortaya çıkmasını teşvik ederek, uygun motivasyonla da bu potansiyelin performansa dönüşmesini tetikleyebilir.

4) Karşılıklı güvenin öneminin farkında olmalıdır.

Yolda başarı kadar başarısızlığın da olabileceği ihtimali ile sorumluluğu birlikte üstlenmeye açık olmalıdır. İletişimde şeffaf ve paylaşımcı olabilmelidir. Cesaretle ilerlemeyi teşvik edebilmeli hatta kendisi önayak olabilmelidir. Hata yapılabilir. Hatalardan öğrenebilmek ve tekrarlamamak esastır. Hata, bilgisizlikten, öngörememekten, vb sebeplerden istemeden yapılır. İkinci kez yapılan hata artık hata değil yanlış olur, bilinç olur orada. Lider, ekibine bu anlamda eğitici, yönlendirici ve vizyoner bir lider olabilmelidir.

Farkında lider, farkında çalışan sağlar. Bu da farkında kurum yaratır.

Bir lider olarak sizin en çok neyi farketmeye ihtiyacınız var?

Sevgiler.

Yeşim Erman

Leave A Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.